Nhận thông tin dự án

09 33 88 33 73

Thông tin Căn hộ

Mặt Bằng Tầng 02

Mặt Bằng Tầng 02
13
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Mặt Bằng Tầng 03

Mặt Bằng Tầng 03
01
03
02
04
05
07
06
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Mặt Bằng Tầng 04-14

Mặt Bằng Tầng 04-14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
https://oysterbayvungtau.com/
https://oysterbayvungtau.com/catalog/view/theme/
.