Project Information

09 33 88 33 73
01

Bãi đậu xe

Sảnh lễ tân
02

Sảnh lễ tân

03

Coffe Shop

Phòng hội nghị
04

Phòng hội nghị

Hành lang thang máy
05

Hành lang thang máy

Sảnh tiếp khách
06

Sảnh tiếp khách

07

Văn phòng ban quản lý

08

Khu vực đậu xe khách

09

Khu vực đậu xe 2 tầng

Phòng Gym
01

Phòng Gym

Phòng Spa / Sauna
02

Phòng Spa / Sauna

Khu vực căn hộ
03

Khu vực căn hộ

Hồ bơi Chân mây
01

Hồ bơi Chân mây

Sky Bar / Cafe
02

Sky Bar / Cafe

Nhà hàng / Cafe
03

Nhà hàng / Cafe

Hồ bơi trẻ em
04

Hồ bơi trẻ em

05

Phòng thay đồ

06

Khu vực Bếp

Nhà hàng Châu Âu
07

Nhà hàng Châu Âu

Facilities

Ground floor utilities

 • 01

  Bãi đậu xe

 • 02

  Sảnh lễ tân

 • 03

  Coffe Shop

 • 04

  Phòng hội nghị

 • 05

  Hành lang thang máy

 • 06

  Sảnh tiếp khách

 • 07

  Văn phòng ban quản lý

 • 08

  Khu vực đậu xe khách

 • 09

  Khu vực đậu xe 2 tầng

Mezzanine utilities

01 02 03
 • 01

  Phòng Gym

 • 02

  Phòng Spa / Sauna

 • 03

  Khu vực căn hộ

16th floor utilities

 • 01

  Hồ bơi Chân mây

 • 02

  Sky Bar / Cafe

 • 03

  Nhà hàng / Cafe

 • 04

  Hồ bơi trẻ em

 • 05

  Phòng thay đồ

 • 06

  Khu vực Bếp

 • 07

  Nhà hàng Châu Âu

https://oysterbayvungtau.com/
https://oysterbayvungtau.com/catalog/view/theme/
.